Millest sõltub teenuse hind?

Teenuse hinda kujundavad tegurid on: objekti asukoht, töömaht, ruumide suurus, teenuse ajakava ja erisoovid. Hinna kooskõlastame kliendiga vastavalt kliendi soovidele. Kindlasti palume päringut tehes meile edastada ka telefoninumber, et saaksime võtta Teiega ühendust , saadud  info täpsustamiseks ja vajadusel leppida kokku objekti ülevaatuse aeg.