Millest sõltub teenuse hind?

Teenuse hinda kujundavad tegurid on: objekti asukoht, töömaht, ruumide suurus, teenuse ajakava ja erisoovid. Hinna kooskõlastame kliendiga vastavalt kliendi soovidele. Kindlasti palume päringut tehes meile edastada ka telefoninumber, et saaksime võtta Teiega ühendust , saadud  info täpsustamiseks ja vajadusel leppida kokku objekti ülevaatuse aeg.

Desinfitseeriv puhastus

Ettevõtte töötajad on ettevõttele kõige suurem vara. Kõik teavad kui oluline on hoida enda, lähedaste ja oma töötajate tervist. Kui teil puudub võimalus saata oma töötajad kodukontoritesse, siis on väga oluline, et suudaksite tagada töötajatele puhta töökoha. Lisaks haigete inimeste koju jäämisele on praegusel ajal väga oluline ruumide puhtus, et ettevõte saaks edukalt turul veel…

Details

Porivaipade rent

Porivaipade kasutamine võimaldab vähendada koristuskulusid, sest enamus mustusest satub siseruumidesse koos külastajatega.

Details

Välikoristus

Välisterritoorium annab kliendile kõige esimese mulje Teie ettevõttest. Seega on oluline, et muru oleks niidetud ja prügikastid tühjad.

Details